Oudeschild

Welkom in de haven van Oudeschild. De haven is thuishaven van de Texelse vloot en in het beheer van gemeente Texel. In de haven zijn voorzieningen voor gescheiden afval. In het schema hieronder staat aangegeven hoe dit is geregeld.

soort verwerker opslag ophalen / bijzonderheden LOCATIE

Bek & Verburg
0223-633118
KIMO NL/B
0251-263848

In de haven van Den Helder in de daartoe bestemde container op de kade voor de visafslag t.h.v. steiger 41


image

Havendienst
0222-312710
HVC
0800-0700

In containers die uitsluitend bedoelt zijn voor huisvuil van de scheepvaart en worden geleegd door gemeente Texel


image

Bek & Verburg
0223-633118

Schoon netwerk los in open container op de haven


image

Bek & Verburg
0223-633118

In de rode pluiszakken in open container op de haven


image

CIV Texel
0222-312771
ISD
085-4867222

Afvaldepot CIV Texel in de stalen bakken. Melden in de winkel


image

CIV Texel
0222-312771
ISD
085-4867222

KGA zakken met visserijnummer zelf bij het afvaldepot brengen


image

Oud ijzer los in de daartoe behorende bakken


image
Hoe komt de visser aan zijn zakken?

Fishing for Litter big bags zijn te verkrijgen in Den Helder en kunnen opgevraagd worden bij CIV Texel

naam functie organisatie telefoon E-mail
Niels Hars Bedrijfsleider CIV Texel 0222-312771 inkoop@civtexel.nl
Havendienst Texel 0222-312710 en VHF 12 havendienst@texel.nl

De afvalvoorzieningen kunnen wijzigen. Klopt het overzicht niet meer of ondervindt u problemen? Meldt dit dan bij de contactpersoon en bij KIMO Nederland en België.