green deal

Green Deal Visserij voor een Schone Zee

Bodemvissers krijgen tijdens het vissen afval in hun netten. In het ‘Fishing for Litter project’ nemen de deelnemende vissers dit zwerfvuil mee naar land, waar het wordt ingenomen, afgevoerd, gemonitord en verwerkt tot een nieuwe grondstof.

Op 20 november 2014 is de Green Deal Visserij voor een Schone Zee ondertekend. In deze Green Deal zijn de deelnemende partijen overeengekomen dat de maritieme afvalkringloop gesloten moet worden door middel van afvalpreventie, afvalmanagement in de havens en door afgiftemaximalisatie van verschillende afvalstromen vanuit de visserij.

Een van de gestelde doelen hierbij is dat vissersschepen het ’Fishing for litter’ en al het operationeel scheepsafval en huishoudelijk afval dat niet geloosd mag worden apart aan boord opslaan en deze drie afvalstromen zoveel mogelijk apart afgeven in de Nederlandse visserijhavens.

lees meer>
soorten afval

Afval op de juiste plek

Vissers houden al het Fishing for Litter-afval, het operationeel en het huishoudelijk afval apart aan boord. Op deze manier dragen vissers bij aan het mogelijk maken van recycling en optimale verwerking van afvalstoffen. Om ervoor te zorgen dat elke visser weet waar hij in elke vissershaven het afval kan inleveren, hebben de havens ‘afvalspoorboekjes’ gemaakt. Dit is een overzicht van alle inzamelfaciliteiten per haven waarin onderscheid gemaakt wordt tussen zes afvalstromen. De afvalspoorboekjes van alle Nederlandse vissershavens zijn nu overzichtelijk terug te vinden op deze website.

Heeft u vragen over de website of afvalbeheer, neem dan via het contactformulier van de website contact op met KIMO, secretariaat voor de Green Deal Visserij voor een Schone Zee.

 

lees meer>
havenkaart

Compleet overzicht afvalinzameling op alle havens in Nederland > KLIK HIER