Algemeen

Wie doet wat?

In Nederland kennen we voor de afgifte en verwerking van scheepsafval het systeem van directe en indirecte financiering.

STICHTING FINANCIERING AFVALSTOFFEN VISSERIJ (SFAV)

De visserij kan middels het betalen van een abonnementstarief lid worden van de SFAV (www.sfav.nl, telefoon 0527 – 683535). Het abonnementstarief geldt als de indirecte financiering voor de afvalstromen Annex I en Annex V-KGA. De visser krijgt van de SFAV zakken uitgereikt die gebruikt kunnen worden voor Annex V-KGA.

HAVENBEHEERDER

Naast het lidmaatschap van de SFAV betaalt de visser aan de havenbeheerder een vast bedrag (HAP-heffing) per binnenkomst voor de afgifte van Annex V-huishoudelijk afval. De havenbeheerder zorgt daarmee voor de inzameling, afvoer en verwerking van Annex V- huishoudelijk afval. Is de visser (schip) niet lid van de SFAV dan is de visser zelf verantwoordelijk voor de afvoer van de afvalstromen.

VISSER

Van de visser wordt verwacht dat hij zijn afval in de daartoe bestemde, in bovenstaande tabel verduidelijkte, opslaglocaties deponeert of de inzamelaar belt voor de afgifte van o.a. vloeibare afvalstromen.

OVERIG BEDRIJFSAFVAL

Al het overige bedrijfsafval, bijv. netten, pluis, vistuig, pallets etc. valt onder het systeem van directe financiering. Directe financiering wil zeggen dat de visser de afgifte hiervan rechtstreeks met de inzamelaar afrekent. De visser is hiervoor zelf verantwoordelijk.

FISHING FOR LITTER

Het Fishing for Litter afval (het opgeviste afval uit zee) wordt door het KIMO kosteloos opgehaald en afgevoerd.

IETS VERANDERD?

De afvalvoorzieningen in de havens kunnen wijzigen. Klopt het overzicht niet meer of ondervindt u problemen? Meld dit dan bij de contactpersoon van desbetreffende haven en bij KIMO zodat de informatie op deze website kan worden aangepast.