symbool soort afval bijzonderheden

FISHING FOR LITTER
(KIMO)

Vissers nemen zwerfvuil dat meekomt van de bodem bij de vis die ze vangen mee aan land in speciale bigbags. Dit wordt door afvalinzamelaars ingenomen en verwerkt.

ANNEX V | HUISHOUDELIJK AFVAL

Afval dat ontstaat door de normale werking van een huishouden, dus ook op een schip.

OUDE NETTEN (net afval)

Netten of onderdelen daarvan die niet langer worden gebruikt.

PLUIS

Pluis bestaat uit tientallen kleinere om elkaar heen gedraaide touwtjes. Deze touwtjes zelf bestaan uit meerdere losse pluisdraadjes. Deze worden gebruikt in bodemvisserij.

ANNEX 1 | OLIEHOUDEND AFVAL

Bilgewater, afgewerkte olie en oliefilters, vet, poetslappen, verfresten en lampen

ANNEX V | KGA

Huishoudelijk afval waar chemische stoffen in zitten die schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu. Het afval bevat bijvoorbeeld lood, kwik, cadmium, chroom of organische oplosmiddelen.