Den Helder

Welkom in de haven van Den Helder. De haven is in beheer bij NV Port of Den Helder. In de haven zijn voorzieningen voor gescheiden afval. In het schema hieronder staat aangegeven hoe dit in Den Helder is geregeld.

soort verwerker opslag ophalen / bijzonderheden LOCATIE

Bek & Verburg
0223-633118
KIMO NL/B
0251-263848

In de daartoe bestemde container op de kade voor de visafslag t.h.v. steiger 41


image

ISD
085-4867222

Kliko op de steiger voor de brug of kuub container op de kade achter de brug. Indien lossen op de visafslag: container visafslag


image

CIV
0223-670670
ISD
085-4867222

Schone netten zijn gratis in te leveren bij de CIV in container van Bek en Verburg. Overig op aanvraag bij ISD


image

Bek & Verburg
0223-633118
CIV
0223-670670

Pluis in pluiszakken is gratis in te leveren bij de CIV in container van Bek & Verburg


image

Bilgeboot
06-29510724
ISD
085-4867222

Op aanvraag via bilgeboot: Bram Sluis of vacuüm wagen


image

Depot
06-29510722
ISD
085-4867222

SFAV lid: SFAV zakken in kuub container op de kade of container visafslag.
Geen SFAV lid: op aanvraag: ISD


image
Hoe komt de visser aan zijn zakken?

Fishing for Litter big bags zijn te verkrijgen bij de Visafslag Hollands Noorden en de havenmeester.

Download de VisHap

Ieder vissershaven in Nederland is wettelijk verplicht een havenafvalplan te kunnen tonen. In het plan is beschreven hoe het afvalbeheer in de haven georganiseerd is. Het is een uitgebreide versie van het afvalspoorboekje dat iedere drie jaar gekeurd wordt door de Inspectie Leefomgeving en Transport. Download hier de VisHap van Den Helder.

Contactgegevens
naam functie organisatie telefoon E-mail
Simon Slot Port of Den Helder 0223-613955 sslot@podh.eu
Wim van Belzen Visafslag Hollands Noorden 0223-623534 wvanbelzen@visafslag.org

De afvalvoorzieningen in de havens kunnen wijzigen. Klopt het overzicht niet meer of ondervindt u problemen? Meld dit dan bij de contactpersoon van desbetreffende haven en bij KIMO zodat de informatie op deze website kan worden aangepast.